РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 28.11.2020 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Начало

НОВО

  Важно: Във връзка с изменение на Наредба №2 за класификация на отпадъците

  ВАЖНО: РИОСВ- Хасково препоръчва на гражданите да се възползват от възможността за заявяване на административни услуги по електронен път!

  До всички лица, извършващи дейности по Регламент №1013/2006г., относно превози за или внос в Република България на отпадъци, за които не се изисква нотификация

  ВАЖНО: Информация за кандидатстване по ПРСР 2014-2020

  Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

  Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2019г.

  Какво да направим, когато намерим бедстващо животно?

  Указания за регистрация на диви животни

  REACH- актуално 

  Фейсбук страница за информационно-образователните дайности на РИОСВ Хасково

  ИАОС: Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната

  Европейски индекс, визуализиращ данните за качеството на атмосферния въздух в България. Интерактивна карта

  Система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух

  Публични регистри

  Представяне на удостоверение за липса на задължения от органите по приходите

Зелен телефон

038/ 60 16 28
(всеки работен ден от 8:30 до 17:30ч)

0887 210 471
(при аварийни ситуации в извън работно време)

Предприети действия
Оперативна програма
Околна среда
2014-2020 г.
С лице към хората
С лице към хората