РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 26.05.2020 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

 • За нас
  Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

 • Доклади
  Доклади от комплексни проверки, Доклади за проверки на комплексни разрешителни, Годишен доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области

 • Административни услуги
  Комплексно-административни услуги, Услуги и такси

 • Превантивна дейност
  Публичен регистър,

 • Контролна дейност
  План за контролната дейност, Отчет за контролната дейност на РИОСВ Хасково , Постъпили суми от наложени санкции чл. 69 от ЗООС, Програмни отчети

 • Предприети действия
  Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ-ХАСКОВО за месец февруари 2010 година, Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ-ХАСКОВО за месец март 2010 година, Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ-ХАСКОВО за месец април 2010г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ-ХАСКОВО за месец май 2010 година, Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ-ХАСКОВО за месец юни 2010 година, Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ-ХАСКОВО за месец юли 2010 година , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ-ХАСКОВО за месец август 2010 година , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ-ХАСКОВО за месец септември 2010 година , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ-ХАСКОВО за месец октомври 2010 година , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ-ХАСКОВО за месец ноември 2010 година , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ-Хасково за месец декември 2010 г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ-Хасково за месец Януари 2011 г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ-ХАСКОВО за месец Февруари 2011 г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ-ХАСКОВО за месец Март 2011 г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ-ХАСКОВО за месец Април 2011 г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Юни 2019г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Май 2011 г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Юни 2011 г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Юли 2011 г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Август 2011 г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Септември 2011 г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Октомври 2011 г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Ноември 2011 г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Януари 2012 г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Февруари 2012 г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Март 2012 г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ-ХАСКОВО за месец Април 2012 г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ-ХАСКОВО за месец Май 2012 г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ-ХАСКОВО за месец Юни 2012 г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ-ХАСКОВО за месец Юли 2012 г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Август 2012 г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Септември 2012 г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ-ХАСКОВО за месец Октомври 2012 г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ-ХАСКОВО за месец Ноември 2012 г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Декември 2012 г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Януари 2013 г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Февруари 2013 г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Март 2013 г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Април 2013 г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Май 2013 г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Юни 2013 г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Юли 2013 г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Август 2013 г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Септември 2013 г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Октомври 2013 г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Ноември 2013 г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Декември 2013 г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Януари 2014г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Март 2014г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Февруари 2014г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Април 2014г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Май 2014г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Юни 2014г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Юли 2014г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Август 2014г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Септември 2014г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Октомври 2014г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Ноември 2014г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Декември 2014г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Януари 2015г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Февруари 2015г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Март 2015г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Април 2015г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Май 2015г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Юни 2015г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Юли 2015г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Август 2015г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Септември 2015г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Октомври 2015г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Март 2016г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Ноември 2015г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Декември 2015г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Януари 2016г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Февруари 2016г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Април 2016г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Май 2016г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Юни 2016г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Юли 2016г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Август 2016г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Септември 2016г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Октомври 2016г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Ноември 2016г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Декември 2016г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Януари 2017г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Февруари 2017г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Март 2017г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Април 2017г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Май 2017г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Юни 2017г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Юли 2017г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Септември 2017г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Август 2017г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Октомври 2017г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Ноември 2017г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Декември 2017г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Януари 2018г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Февруари 2018г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Март 2018г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Април 2018г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Май 2018г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Юни 2018г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Юли 2018г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Август 2018г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Септември 2018г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Октомври 2018г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Ноември 2018г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Декември 2018г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Януари 2019г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Февруари 2019г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Март 2019г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Април 2019г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Май 2019г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Юли 2019г. , Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Август 2019г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Септември 2019г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Октомври 2019г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Ноември 2019г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Декември 2019г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Януари 2020г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Февруари 2020г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Март 2020г., Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Април 2020г.

 • Защитени територии
  Резерват: Вълчи дол, Защитена местност: Злато поле, Защитена местност: Големият сипей, Други защитени територии, Пътеки за посетители през резерват "Вълчи дол"

 • ОПОС
  Проект

 • Защита на личните данни
  Защита на личните данни

 • Друга информация
  Календар на празниците на природата. Кампании и екоинициативи., РИОСВ и медиите, Полезни връзки, Еко образование

Информация