РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

РИОСВ и медиите

Публикации, репортажи и интервюта:

2021г.

инж. Наталия Пачеманова- директор на РИОСВ- Хасково пред ЕТв (за качеството на атмосферния въздух в Димитровград), 08.12.2021г. Тук.

инж. Наталия Пачеманова- директор на РИОСВ- Хасково, пресконфепенция (за качеството на атмосферния въздух в Димитровград), 03.12.2021г. Тук.

инж. Тонка Атанасова- директор на РИОСВ- Хасково пред ЕТв (за проблема с качеството на атмосферния въздух в гр.Димитровград), 04.10.2021г. Тук.

инж. Тонка Атанасова- директор на РИОСВ- Хасково пред ЕТв (за контролната д-ст през месец май 2021г.),09.06.2021г. Тук.

Мариана Йорданова- гл. експерт в РИОСВ- Хасково пред ЕТв (за велопоход по повод Деня на околната среда), 02.06.2021г. Тук.

инж. Тонка Атанасова- директор на РИОСВ- Хасково пред ЕТв (за състоянието на въздуха през 2020г.), 12.05.2021г. Тук.

инж. Тонка Атанасова директор на РИОСВ- Хасково пред ЕТв (за нерегламентирано сметище от ИУГ в р-на на бивш ТЕЦ в Хасково), 03.02.2021г. Тук.

инж. Тонка Атанасова- директор на РИОСВ- Хасково пред Нова Тв и БТв (за плаващо сметище в яз. "Кърджали"), 03.02.2021г.

2020г.

Мариана Йорданова- гл.експерт в РИОСВ- Хасково пред Общинско радио- Кърджали (за контролната деност през месец септември), 08.10.2020г. Тук.

инж.Мариана Колева- директор Дирекция "КОС" в РИОСВ- Хасково пред ЕТв (за контролната дейност през месец септември),06.10.2020г. Тук.

инж. Тонка Атанасова- директор на РИОСВ- Хасково пред Нова Тв (за състоянието на въздуха и пожарите), 20.09.2020г. Тук и Тук.

инж. Тонка Атанасова- директор на РИОСВ- Хасково пред ЕТв (брифинг), 01.09.2020г. Тук.

Мариана Йорданова- гл.експерт в РИОСВ- Хасково пред БНР- Кърджали (за контролната деност през месец юли 2020г.), 10.08.2020г. Тук.

Мариана Йорданова- гл.експерт в РИОСВ- Хасково пред Общинско радио- Кърджали (за ЕСМ), 23.07.2020г. Тук.

инж. Димитър Илиев- директор на РИОСВ- Хасково пред БНР- Кърджали (за извършване на дейности с пластмасови отпадъци на площадка в Кърджали), 23.06.2020г. Тук.

инж. Петър Стаматов- гл.експерт УО в РИОСВ- Хасково пред БНР (137т. отпадъци, задържани  на ГКПП Капитан Андреево), 10.06.2020г. Тук.

инж. Петър Стаматов- гл.експерт УО в РИОСВ- Хасково пред ЕТв (137т. отпадъци, задържани  на ГКПП Капитан Андреево), 10.06.2020г. Тук.

Мариана Йорданова- гл.експерт в РИОСВ- Хасково пред Общинско радио- Кърджали (за контролната дейност през месец май 2020г.), 01.06.2020г. Тук.

инж. Димитър Илиев- директор на РИОСВ Хасково пред БНР- Кържали (за инвестиционно намерение в с.Груево), 27.04.2020г. Тук.

Мариана Чампалова- Йорданова- гл.експерт в РИОСВ- Хасково пред ЕТв (за състоянието на атмосферния въздух през 2019г. в региона), 24.04.2020г. Тук.

Мариана Йорданова- гл.експерт в РИОСВ- Хасково пред ЕТв (за Деня на Земята), 09.04.2020г. Тук.

Мариана Йорданова- гл.експерт в РИОСВ- Хасково пред Общинско радио- Кърджали (за контролната дейност през месец март 2020г.), 08.04.2020г. Тук.

Мариана Йорданова- гл.експерт в РИОСВ- Хасково пред ЕТв (за регионален фотоконкурс), 02.03.2020г. Тук.

Мариана Йорданова- гл.експерт в РИОСВ- Хасково пред ЕТв (за извършена проверка на опожарената автоморга в Хасково), 29.01.2020г. Тук.

инж. Димитър Илиев- директор на РИОСВ Хасково пред БТв (за опожарената автоморга в Хасково)1 27.01.2019г. Тук.

инж. Димитър Илиев- директор на РИОСВ Хасково пред Нова Тв (за опожарената автоморга в Хасково)1 27.01.2019г. Тук.

Мариана Йорданова- гл.експерт в РИОСВ- Хасково пред ЕТв (за състоянието на въздуха в региона), 20.01.2020г. Тук.

2019г.

Мариана Йорданова- гл.експерт в РИОСВ- Хасково пред ЕТв (за почистването на речните корита), 19.02.2019г. Тук.

Мариана Йорданова- гл.експерт в РИОСВ- Хасково пред БНР- Кърджали и Общинско радио- Кърджали (за регионалния ученически фотоконкурс), 26.02.2019г.: Тук и Тук.

Мариана Йорданова- гл.експерт в РИОСВ- Хасково пред ЕТв (за регионалния ученически фотоконкурс), 26.02.2019г.: Тук.

Тюркян Исмаил- гл.експерт в РИОСВ- Хасково пред Нова Тв (за загубата на двете новородени лъвчета в зоопаррк "Канана" край хасково), 02.05.2019г.: Тук.

Валери Георгиев- нач."Биологично разнообразие" към МОСВ пред ЕТв (за проверката във връзка с лицензирането на зоопарка в Хасково), 15.05.2019г.: Тук.

инж.Антония Делева- ст.експерт в РИОСВ- Хасково пред ЕТв (относно сигнал от граждани за шум от Хлебозавод в Хасково), 09.07.2019г.: Тук.

Мариана Йорданова- гл.експерт в РИОСВ- Хасково пред ЕТв (за нерегламентирано сметище край с.Татарево, общ. Минерални бани), 23.10.2017г.: Тук.

инж.Мариана Колева- директор Дирекция "КОС" в РИОСВ- Хасково пред ЕТв (за контролната дейност през месец октомври), 06.11.2019г.: Тук.

инж.Антония Делева- ст.експерт в РИОСВ-Хасково пред ЕТв (за мистотата на въздуха в Хасково), 09.12.2019г.: Тук.

Репортаж на ЕТв за Годишни грамоти и награди "Приятели на природата", 18-12-2019г.: Тук.

Мариана Йорданова- гл.експерт в РИОСВ- Хасково пред ЕТв (за нерегламентирано сметище край с.Конуш): Тук.

2018г.

инж.Д.Илиев- директор на РИОСВ- Хасково пред БНР- Кърджали (за състоянието на атмосферния въздух в Кърджали), 12.01.2018г.: Тук и Тук.

инж.Мариана Коледа- директор Дирекция "КОС" в РИОСВ- Хасково пред БНР- Кърджали ( за замърсяване на водите в Карагьоз дере край Кърджали), 15.01.2018г.: Тук и Тук.

инж.Мариана Коледа- директор Дирекция "КОС" в РИОСВ- Хасково пред БНР- Кърджали ( за сигнал за замърсяване на водата в дерето в кв. "Веселчане" в Кърджали), 15.01.2018г.: Тук.

Зорница Господинова- гл.експерт в РИОСВ- Хасково пред ЕТв (за състоянието на атмосферния въздух в Хасково и Димитровград), 16.01.2018г.: Тук.

Зорница Господинова- гл.експерт в РИОСВ- Хасково пред БНР- Ст.Загора (за състоянието на атмосферния въздух в Кърджали), 29.01.2018г: Тук.

Мариана Йорданова- гл.експерт в РИОСВ- Хасково пред БНР- Кърджали (за първото вековно дърво в Хасково), 24.03.2018г.: Тук.

Мариана Йорданова- гл. експерт в РИОСВ- Хасково пред ЕТв (за регионалния фотоконкурс по повод Деня на Земята), 21.04.2018г.: Тук.

инж. Стоян Литов- гл.експерт в РИОСВ- Хасково пред БТв (за мъртви риби в р. Банска край Хасково), 22.05.2018г. Тук.

Мариана Йорданова- гл.експерт в РИОСВ- Хасково пред БНР- Кърджали (за контролната дейност през месец май), 09.06.2018г.: Тук.

инж. Мариана Колева- директор Дилекция "КОС" в РИОСВ- Хасково пред БНР- Кърджали (за замърсяването на "Водно огледало" в Кърджали), 22.08.2018г.: Тук и Тук.

инж. Мариана Колева- директор Дилекция "КОС" в РИОСВ- Хасково пред Скат Тв (за замърсяването на "Водно огледало" в Кърджали), 22.08.2018г.: Тук.

Мариана Йорданова- гл. експерт в РИОСВ- Хасково (за фотоизложбата по повод инициативата "Да изчистим България заедно") пред БТв, 07.09.2018г.: Тук.

Мариана Йорданова- гл. експерт в РИОСВ- Хасково (за фотоизложбата по повод инициативата "Да изчистим България заедно") пред ЕТв, 07.09.2018г.: Тук.

инж.Антония Делева- ст.експерт в РИОСВ- Хасково пред ЕТв (за състоянието на атмосферния въздух в Хасково и Димитровград), 03.12.2018г. Тук.

Мариана Йорданова- гл.експерт в РИОСВ- Хасково пред ЕТв (за благотворителната изложба по повод ЕСНО), 19.11.2018г. Тук.

инж. Анка Иванова- гл.експерт в РИОСВ- Хасково пред БНР- Кърджали (за състоянието на атмосферния въздух в Кърджали), 06.12.2018г. Тук.

2017г.

Мариана Йорданова- ст. експерт в РИОСВ- Хасково пред ЕТв (за нац.кампания "За чиста околна среда"), 24.01.2017г.: Тук.

Мариана Йорданова- ст.експерт в РИОСВ- Хасково пред ЕТв (за фотоизложбата „Пясъчните дюни и скалните местообитания – част от красивата природа на България“), 25.01.2017г.: Тук.

Мариана Йорданова- ст.експерт в РИОСВ- Хасково пред БНР- Кърджали (за проверки на нерегламентирани сметища в речните корита), 15.02.1018г.: Тук.

Мариана Йорданова- гл.експерт в РИОСВ- Хасково пред БНР- Кърджали (за контролната дейност през месец август), 07.09.2017г.: Тук и Тук.

Мариана Йорданова- гл.експерт в РИОСВ- Хасково пред БНР- Кърджали (за инициативата "Да изчистим България"), 16.09.2018г.: Тук.

инж. Димитър Илиев- директор на РИОСВ- Хасково пред в."Нов живот" (за състоянието на атмосферния въздух в Кърджали), 30.11.2017г.: Тук.

Мариана Йорданова- гл.експерт в РИОСВ- Хасково пред ЕТв (за годишните грамоти и награди "Приятел на природага"), 21.12.2017г.: Тук.

2016г.

Мариана Йорданова- ст.експерт в РИОСВ- Хасково и инж.Л.Дайновски пред ЕТв (за годишните грамоти и награди "Приятел на природага"), 22.12.2016г.: Тук

2015г.

инж.Любомир Дайновски- директор Дирекция "Превантивна дейност" в РИОСВ- Хасково пред БНР- Ст.Загора (за плановете на управление  на резерватите в Източни Родопи), 31.03.2015г.: Тук.

инж. Мариана Колева- директор Дирекция "КОС" в РИОСВ- Хасково пред ЕТв (за проверките по водоемите в региона), 02.04.2015г.: Тук.

инж. Любомир Дайновски- директор дирекция "Превантивна дейност" в РИОСВ- Хасково пред БТв (за задържан препариран лъв на МП "Капитан Андреево"), 25.06.2018г.: Тук.

инж. Петър Стаматов- гл.експерт в РИОСВ- Хасково пред Скат Тв (за проверка на нерегламентирано сметище край Кърджали), 10.07.2015г.: Тук.

2010г.

Мариана Йорданова- мл.експерт в РИОСВ- Хасково пред БТв (за незаконните кариери край Ивайловград), 14.11.2010г.: Тук.


 назад