РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Еко образование

Екообразование:

Помагало с еко занимания за ученици от начално, основно и гимназиално образование

Помагало за определяне и опазване на птиците в гората

Птиците на България

Ръководство "За по-добре защитена и устойчива мобилност"

“EARTH School”/“Училище за Земята”- уроци (англ.ез.)

"Потайните помощници"- е-книга на БДЗП за опазването на лешоядите

Биоразнообразието в България- презентация

Наръчник по приложна екология

Червена книга на България

Брошура "Защо хабим водата"

Брошура "Водата и климатичните изменения"

Наръчник за Световния ден на водата- 2020г.


Информационно-образователни дейности, екоинициативи в региона, ековъзпитание и работа с деца и ученици:

Проведени инициативи по повод екологични празници и кампании:

Други:

Какво да направим, когато намерим бедстващо животно или птица?

Животно в беда?

Виртуална разходка сред уникалната природа на територията на РИОСВ- Хасково (Защитени територии)

Общежитието- зелен дом за ученика

Знаете ли, че...?

Как да отглеждаме билки?

Среднозимно преброяване в Източните Родопи (резултати 2019г). 

Заявление за участие в конкурси за лица под 18г.  


 назад