РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 20.09.2019 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Еко образование

Екообразование:

Флупи - детски градини и 1 клас:   

  Флупи - от 2-и до 6-и клас: 

Кратък преглед на съдържанието на помагалата "С Флупи за по-добра околна среда", предназначени за учениците от 2-4 и 5-6 клас.

Други образователни материали:

Образователен пакет "Активно обучение"

Управление на околната среда за по-добър живот в училищата - ръководство за учители

Образователна програма "Внимание: стъпка напред"

Зелен пакет

Ръководство "За по-добре защитена и устойчива мобилност"

Брошура "Защо хабим водата"

Екологично образование

Информационно-образователни дейности, екоинициативи в региона, ековъзпитание и работа с деца и ученици:

Инициативи по повод екологични празници и кампании:

Други:

Виртуална разходка сред уникалната природа на територията на РИОСВ- Хасково (Защитени територии)

Общежитието- зелен дом за ученика

Знаете ли, че...?

Как да отглеждаме билки?

Среднозимно преброяване в Източните Родопи (резултати 2019г). 

Заявление за участие в конкурси за лица под 18г.


 назад