РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 18.11.2018 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: info@riosv-hs.org

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

Национален каталог за източниците на екологична информация

Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС)

Публични регистри

Европейска агенция по околната среда

Регионални инспекции по околната среда и водите

Дирекции на Националните паркове

Дирекции за басейново управление на водите

Спасителен център за диви животни

ПУДООС

Регионална лаборатория- Хасково

Червена книга на България

Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." (ОПОС)

Фейсбук страница за информационно- образователните дейности на РИОСВ- Хасково 

Фейсбук страница на МОСВ

Химикалите в нашия живот

REACH- актуално

Да изчистим България заедно

Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната

Европейски индекс, визуализиращ данните за качеството на атмосферния въздух в България. Интерактивна карта.


 назад