РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

Национален каталог за източниците на екологична информация

Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС)

Публични регистри

Европейска агенция по околната среда

Регионални инспекции по околната среда и водите

Дирекции на Националните паркове

Дирекции за басейново управление на водите

Спасителен център за диви животни

ПУДООС

Регионална лаборатория- Хасково

Червена книга на България

Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." (ОПОС)

Химикалите в нашия живот

REACH- актуално

Да изчистим България заедно

Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната

Европейски индекс, визуализиращ данните за качеството на атмосферния въздух в България. Интерактивна карта.

Система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух

Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност

Определител за гнездящите птици в България

"Зелен" телефон на РИОСВ- Хасково за подаване на сигнали


 назад