РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013

Стартира кампанията "Чиста околна среда" 2022
07/01/2022

Актуалните конкурси са публикувани на официалната страница на РИОСВ-Хасково https://haskovo-riew.egov.bg

 

 

Стартира ежегодният конкурс за 2022 г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие / Обединени детски комплекси.

На свое заседание проведено на 12.11.2021 г., Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. общо за провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда- 2022 г.” за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам”.

Средствата по предстоящата Кампания ще бъдат разпределени по следния начин:
За проекти на общини и кметства до 15 000 лв. с ДДС на обща стойност - 2 000 000 лв.;
За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 7 500 лв. с ДДС на обща стойност - 1 500 000 лв.

Обявите за конкурса с критериите за участие са публикувани по-долу и на електронната страница на МОСВ.

Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или по e-mail: [email protected]

Проектът заедно с приложенията задължително следва да бъдат сканирани и изпратени като един файл!

Крайният срок за изпращане на проектите е:
За училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси – 18.02.2022 г.
За общини и кметства – 04.03.2022 г.

Таблица с входящите номера на всички постъпили проектни заявления ще бъде публикувана в срок до 11.03.2022 г. на интернет страницата на ПУДООС - www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда - 2022 г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“.

Проектните предложения се подават в свободна форма, като са съобразени с основните изисквания към съдържанието. Допълнителна информация относно Кампанията „Чиста околна среда - 2022г.“, може да получите от експертите на ПУДООС на тел: 02/940 6652, 02/940 6062, 02/940 6069.

МОСВ