РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Кампания за устойчива градска мобилност „Използвайте правилния микс“
03/10/2012

През юли 2012 г. Европейската комисия стартира Кампанията за устойчива градска мобилност „Използвайте правилния микс“. Тя ще продължи до март 2015 г., а основната ѝ цел е да повиши обществената осведоменост относно устойчивия градски транспорт и да подпомогне инициативите и партньорствата на национално ниво в синхрон с Европейската седмица на мобилността. На интернет страницата на кампанията „Използвайте правилния микс“ http://dotherightmix.eu/ могат да се регистрират дейности, които да популяризират положителната промяна в начина, по който се движим в населените места. Ако вече изпълнявате дейности, които допринасят за устойчивото ни бъдеще, може да се включите в кампанията, като след регистрацията на Вашата инициатива, тя ще бъде видима за всички посетители на сайта и ще послужи като извор на вдъхновение за останалите.

За да повиши интереса за участие в кампанията, Европейската Комисия предоставя възможността регистрираните в http://dotherightmix.eu/ дейности да получат финансова подкрепа за изпълнение на заложените дейности на стойност до 7000 евро. Тази сума ще бъде получена само от изпълнението на една дейност, избрана от комисия определена от ЕК.

Правила за участие и условия за съфинансиране Тук.