РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

„Да изчистим България заедно” с първо есенно издание на 16 септември
15/09/2017


Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е традиционен участник и партньор в организирането и провеждането на екологичната инициатива на bTV Media Group „Да изчистим България заeдно“.  МОСВ чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) осигури 40 000 чувала и 80 000 бр. ръкавици, както и ваучери за гориво за транспортирането на събраните отпадъци. Общата стойност на закупените материали и ваучери е близо 53 000 лв.

Както и през предходните години на кампанията, събраните отпадъци от замърсените терени ще се депонират на съществуващите общински и регионални депа в периода 16 и 17 септември без да се заплащат отчисления по чл. 60 и 64 от Закон за управление на отпадъците. В деня на есенното почистване– 16 септември, експертите от регионалните екоинспекции и МОСВ ще обобщят данни за количеството събрани и депонирани отпадъци. Ръководният екип, служителите на централната администрация и изнесените структури на министерството ще се включат активно в инициативата.

Задължение на Общините е да определят и оповестят на населението местата за почистване на своята територията и пунктовете за раздаване на консумативите на 16 септември.

Община Хасково определя следните места за почистване по време на кампанията: Бул. „Освобождение“- горичката до бившия ДАП; Старо Пловдивско шосе– в района на боровата гора и покрай шосето до Картинг пистата; Лесопарк Кенана– района на пътя Дивото Козле– Ханче Клокотница; Замърсени с отпадъци терени и покрайнините на града и селата и междублоковите пространства. За участниците в инициативата са осигурени чували и ръкавици. Пункта за раздаване на консумативи на 16.09.2017 година е пред централната сграда на Общината от 8:00 до 10:00 часа. Пълните с отпадъци чували следва да се поставят в близост до съдовете за битова смет. В покрайнините на града и местата, където няма контейнери, чувалите да се поставят в близост до път, за да бъдат своевременно вдигнати. Събраните отпадъци ще се извозят до Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци в с. Гарваново. Отговорни лица за кампанията от страна на общината са инж. Р.Павлова и Л.Георгиев от отдел „Екология“. Телефони за връзка: 038/664166, 0887987112, 0886436356.

РИОСВ- Хасково кани всички общини, институции, училища и граждани на територията на областите Хасково и Кърджали, да се включат на 16 септември в инициативата „Да изчистим България заедно”!

Служителите от РИОСВ- Хасково ще се включат в кампанията с почистване на връх Аида край Хасковски минерални бани.

В деня на кампанията на 16.09.2017г. от 9,00 до 17,00ч. дежурният  телефон на РИОСВ- Хасково ще бъде 038/60-16-17- инж. П.Стаматов. Ако желаете да споделите моменти от вашето почистване, които да бъдат публикувани във Фейсбук страницата за информационно- образователни дейности на РИОСВ- Хасково, може да изпратите снимки с кратък текст на е- адрес: [email protected].

За допълнителна информация: Тук.  Как да участвате, вижте: Тук.

Резултати: Тук.

Снимки: Тук.