РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 21.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 109 проверки през октомври
03/11/2015

 

Експертите от РИОСВ – Хасково провериха през октомври 107 обекта. Извършени са 109 проверки и са дадени 63 предписания за отстраняване на допуснати нарушения. Съставени са 5 акта и са наложени 3 санкции. От наложени санкции и наказателни постановления, включително от предишни периоди, са постъпили 14 451 лв.

Акцент в работата на РИОСВ – Хасково през октомври са проверките с цел установяване на лица, извършващи продажба на авточасти втора употреба без разрешение за дейности по разкомплектоване на излезли от употреба МПС, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, в резултат на които са установени 7 незаконни автоморги, подлежащи на санкциониране. През месеца приоритетно бяха извършени проверки на винарски изби и ракиени казани, предвид кампанията по приемане на грозде през периода. Обект на проверките са изпълнението на условията от разрешителните за заустване и изправността на пречиствателните съоръжения.

През отчетния период са съставени са 5 акта на физически лица, три от които за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали без разрешителни и две за нерегламентирано третиране на излезли от употреба МПС. Наложени са и 3 санкции на винарски изби и ракиен казан за наррушения по Закона за водите.

През месеца на Зеления телефон са постъпили 6 сигнала.