РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково санкционира 10 незаконни автоморги
23/10/2015


РИОСВ- Хасково установи 7 незаконни автоморги в региона, след извършени масирани проверки през октомври.  Проверките са с цел установяване на лица, извършващи продажба на авточасти втора употреба без разрешение за дейности по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Три от незаконните автоморги се намират в гр. Кърджали, две в с. Клокотница общ. Хасково и по една в Свиленград и в с. Едрино общ. Крумовград. За констатираните нарушения са дадени предписания за преустановяване на дейностите по приемане, съхранение и разкомплектоване на ИУМПС и почистване на площадките. Предстои съставяне на актове за установяване на административно нарушение (АУАН), съгласно ЗУО. 

При проверки през годината са установени други три незаконно действащи площадки без разрешение за дейности по разкомплектоване на ИУМПС, две в гр. Кърджали и една в с. Рогач общ. Крумовград, на които са съставени актове. Издадени са две наказателни постановления по 7 000 лв. Предстои издаване на наказателно постановление и на третия нарушител.

Проверените лица не са издавали удостоверения за разкомплектоване на ИУМПС и декларации за продаване на компоненти от излезли от употреба или втора употреба МПС, не са водили и задължителната отчетност. Констатирано е още, че площадките им не отговарят на минималните технически изисквания към местата за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба МПС.