РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

През септември екоекспертите в Хасково извършиха 153 проверки
01/10/2015


     Експертите от РИОСВ- Хасково провериха през септември 147 обекта. Извършени са 153 проверки и са дадени 32 предписания за отстраняване на допуснати нарушения. Издадени са 7 наказателни постановления на обща стойност 10 400 лв., съставен е един акт и е наложена една санкции. От наложени санкции и наказателни постановления, включително от предишни периоди са постъпили 1 092 лв.

     Акцент в контролната работа на РИОСВ- Хасково през септември са извършените проверки на територията на 10 общини за наличие на нерегламентирани замърсявания на речните легла и прилежащите територии на реките по заповед на министъра на околната среда и водите. През месеца са извършени и 12 проверки по заповед на заместник- министъра на околната среда и водите на търговски обекти в градовете Хасково, Димитровград, Кърджали, Момчилград и Маджарово за пуснатите на пазара полимерни торбички. По време на двете масирани проверки не са установени нарушения.

     Издадените през месеца наказателни постановления са за нарушения по Закона за водите и по Закона за управление на отпадъците, както и за неизпълнение на условия от издадено становище и за непредоставена в срок документация. На Зеления телефон са потъпили 10 сигнала.