РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Европейска седмица на мобилността и Европейски ден без автомобили
13/09/2006

За четвърти път през тази година България ще вземе участие в провеждането на Европейската седмица на мобилността и Европейският ден без автомобили – 22 септември. Кампанията, която се организира под егидата на Европейската комисия ще се проведе от 16 до 22 септември. Водещата тема за 2006 година е “Изменението на климата”. Проблемът с изменението на климата е сред приоритетите в политиката на Европейския съюз в областта на околната среда, особено след големите природни бедствия в европейските страни през последните години.

Европейската седмица на мобилността се организира от Европейската комисия, с цел да се насърчи поведение на хората и действия на институциите, които да са в съответствие с принципите на устойчиво развитие и по-специално да са насочени към намаляване на замърсяването на градската среда от транспорта, към подобряване на качеството на живот на европейските граждани. Стремежът е да се повиши информираността на населението за въздействието на транспорта върху околната среда и възможните екологосъобразни модели на поведение, които то може да избере, да му се предоставят възможности да използва по-устойчиви начини на транспорт. Много важен аспект на седмицата е хората да могат да преоткрият своето населено място, историческо и културно природно наследство в една по-здравословна и по-приятелска заобикаляща среда.

Повече информация за инициативите в цяла Европа по повод Европейската седмица на мобилността и Европейският ден без автомобили – 22 септември може да намерите на официалната страница на Европейската комисия: http://mobilityweek-europe.org