РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Не са установени нарушения по време на проверките за пуснати на пазара полимерни торбички
29/09/2015

 

      Експерти от РИОСВ- Хасково извършиха проверки на 12 обекта по заповед на заместник- министъра на околната среда и водите Красимир Живков за пуснати на пазара полимерни торбички. Целта е повишаване на контрола по чл. 1а от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

     Проверени са търговски обекти на общинските пазари, малки търговски обекти, предлагащи дребни вносни стоки, стоки за дома, самостоятелни обекти за бързо хранене в градовете Хасково, Димитровград, Кърджали, Момчилград и Маджарово. Дадени са 12 предписания на 6 от проверените обекти за представяне на документи, липсващи по време на проверката, които са представени в срок. Установено е, че всички собственици и управителите на проверените търговските обекти притежават фактури, както и сертификати и/или декларации от производителя за съответствие и качество на полимерните торбички, където изрично е упоменато, че дебелината им следва да бъде над 25 микрона, а размера над 390мм / 490мм.

     По време на проверките бе установено, че в обектите се предлагат полимерни торбички от български производители, които отговарят на изискванията по чл. 1а, ал.3  от Наредбата
за съответните размери и дебелина и с надписи върху всяка опаковка на български език, които съдържат информация за наименованието, седалището и адреса на лицето, което ги пуска на пазара и задължителното обозначение “торба за многократно използване”. Лицата, които пускат на пазара в страната полимерни торбички, неотговарящи на тези изисквания, заплащат продуктова такса в размер 0,55 лв/бр.