РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Червената книга на България вече и в електронен вариант
15/09/2015

 

     Електронният вариант на Червената книга на Република България вече може да се разгледа Тук. В трите тома на изданието са представени 808 вида застрашени растения и гъби, 287 застрашени животни и 166 природни местообитания. РИОСВ- Хасково предостави комплекти от трите тома на български език и на английски език на Регионалните библиотеки в Хасково и Кърджали, на Историческия музей в Кърджали и на зоологическите градини в Хасково и Димитровград.

      Червената книга на Република България е съвместно издание на Българската академия на науките и Министерството на околната среда и водите. България е шестата държава в света, събрала в Червена книга застрашените от изчезване растения и животни. В новото издание на книгата степента на застрашеност на видовете е определена съгласно международно приети критерии и стандарти за природозащита.

     Електронният вариант на Червената книга е публикуван и на интернет страницата на МОСВ.