РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 18.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково не установи сметища в речните корита
23/09/2015


     Не са установени нерегламентирани сметища по време на извършения от РИОСВ–  Хасково по заповед на министъра на околната среда и водите контрол за наличие на нерегламентирани замърсявания на речните легла и прилежащите територии на реките.

     Извършени са проверки на териториите на общините Хасково, Кърджали, Харманли, Димитровград, Свиленград, Симеоновград, Момчилград, Любимец, Стамболово и Минерални бани. Въпреки, че не са установени нерегламентирани сметища от битови или строителни отпадъци, в много от речните корита е констатирана обилна речна растителност, която задържа отпадъци от пластмасови или найлонови опаковки.

     В хода на проверките е установено нерегламентирано сметище от битови отпадъци извън речните корита в с. Долно Ботево, община Стамболово. За отстраняването му е дадено предписание на кмета на общината с определен срок за почистването му. След извършени проверки по сигнали за наличие на нерегламентирани замърсявания в Динковско дере в с. Бодрово, община Димитровград, около микроязовира до с. Радиево,  община Димитровград и  р. Бързей в с. Царева поляна, община Стамболово, на кметовете на съответните общини също са дадени предписания за почистването им.

     За подобряване на състоянието на речните легла и прилежащите им територии и почистването им от отпадъци, за да се намали рискът от разливи на реките, РИОСВ – Хасково ще продължи да извършва проверки за спазване на нормативните изисквания за управлението на отпадъците и няма за допусне образуване на нерегламентирани сметища на контролираната територия.