РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково не установи сметища в речните корита
23/09/2015


     Не са установени нерегламентирани сметища по време на извършения от РИОСВ–  Хасково по заповед на министъра на околната среда и водите контрол за наличие на нерегламентирани замърсявания на речните легла и прилежащите територии на реките.

     Извършени са проверки на териториите на общините Хасково, Кърджали, Харманли, Димитровград, Свиленград, Симеоновград, Момчилград, Любимец, Стамболово и Минерални бани. Въпреки, че не са установени нерегламентирани сметища от битови или строителни отпадъци, в много от речните корита е констатирана обилна речна растителност, която задържа отпадъци от пластмасови или найлонови опаковки.

     В хода на проверките е установено нерегламентирано сметище от битови отпадъци извън речните корита в с. Долно Ботево, община Стамболово. За отстраняването му е дадено предписание на кмета на общината с определен срок за почистването му. След извършени проверки по сигнали за наличие на нерегламентирани замърсявания в Динковско дере в с. Бодрово, община Димитровград, около микроязовира до с. Радиево,  община Димитровград и  р. Бързей в с. Царева поляна, община Стамболово, на кметовете на съответните общини също са дадени предписания за почистването им.

     За подобряване на състоянието на речните легла и прилежащите им територии и почистването им от отпадъци, за да се намали рискът от разливи на реките, РИОСВ – Хасково ще продължи да извършва проверки за спазване на нормативните изисквания за управлението на отпадъците и няма за допусне образуване на нерегламентирани сметища на контролираната територия.