РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Откриха Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани
07/09/2015


Директорът на РИОСВ- Хасково инж.Димитър Илиев днес участва в церемония пo откриване на обект „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани“, който ще обслужва 76 населени места в региона.

Регионалният Център за третиране на неопасни отпадъци е реализиран по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма ”Околна среда 2007-2013 г.” Основната цел на проекта е да постигне висока степен на опазване на околната среда в съответствие с директивите на ЕС и българското законодателство в областта на отпадъците. 

Бенефициент на проекта е Община Хасково с партньори общините Димитровград и Минерални бани. Проектът е на стойност 28 418 074,25 лева  и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”