РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

95 обекта провериха през август екоекспертите в Хасково
01/09/2015

 

     Експертите от РИОСВ-Хасково провериха през август 95 обекта. Извършени са 95 проверки и са дадени 45 предписания за отстраняване на допуснати нарушения. Издадени са 3 наказателни постановления на обща стойност 14 500 лв., съставени са 5 акта и са наложени 2 санкции. От наложени санкции и наказателни постановления, включително от предишни периоди са постъпили 8 046 лв.

     На две незаконни автоморги в Крумовград и в Кърджали са издадени наказателни постановления по 7 000 лв. за третиране на отпадъци от излезли от употреба МПС без разрешителни. За извършване на дейности по събиране и транспортиране на  отпадъци от черни и цветни метали без регистрационен документ е издадено наказателно постановление за 500 лв. на физическо лице от Кърджали . Съставените през месеца актове и наложени санкции са за нарушения по Закона за водите и Закона за чистотата на атмосферния въздух.

     През месеца на Зеления телефон са постъпили 14 сигнала, 8 от които за бедстващи защитени видове.