РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

46 са защитените животни регистрирани в РИОСВ - Хасково
12/09/2006

РИОСВ – Хасково е регистрирала 46 защитени животни – влечуги и птици, включени в Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES). По-голямата част от регистрираните екзотични видове са собственост на “Тракийско херпетологично дружество” в Хасково. Сред тях има игуани, хамелеони, два степни варана и един нилски крокодил. Интерес представляват и някои от регистрираните змии като черна плюеща кобра, две жълти анаконди и два кралски питона.

Регистрирани са и голям брои папагали от различни породи. Най-много от тях са от вида планински папагал, голямо жако и пъстра розела.

Регистрацията е задължителна по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с цел предотвратяване на незаконния трафик и контрабанда на екзотични видове, повечето от които са изчезващи от природата. Инспекцията издава на собствениците на защитени видове индивидуални регистрационни карти, които съпровождат екземплярите при продажба, даряване и издаване на разрешително по CITES за износ, само при изяснен произход на екземплярите.