РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ - Хасково изпрати писма до билкозаготвителните пунктове за засилване на контрола по изкупуване
23/06/2015


     РИОСВ- Хасково изпрати писма до всички билкозаготвителни пунктове на територията областите Хасково и Кърджали за засилване на контрола по изкупуване на билки, съгласно изискванията на Закона за лечебните растения (ЗЛР) и Наредба №2 за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения. Писмата са във връзка със зачестили сигнали за нерегламентирано събиране на липов цвят от физически лица по уличните платна в Хасково и Димитровград.

     РИОСВ - Хасково напомня, че събирането на лечебни растения от естествените им находища, представляващо стопанска дейност се извършва въз основа на позволително съгласно чл. 22 от ЗЛР. Пунктовете, които извършват дейност по събиране, търговия и/или съхранение на билки, задължително обявяват дейността си в РИОСВ и се регистрират в книга за изкупените, реализираните и налични количества лечебни растения.

     Всички отговорници на билкозаготвителни пунктове, съгласно Закона за лечебните растения,  до 20 януари представят в Регионалната екоинспекция обобщена информация за изкупените, обработени и реализирани през предходната година билки от лечебни растения и техния произход по позволително, както и за складови наличности. Билкозаготвителите, които не подадат в срок исканата информация или тя съдържа неверни данни, подлежат на санкция. В Закона за лечебните растения се предвиждат глоби за физически лица в размер от 100 до 1000, а за юридическите – имуществени санкции от 300 до 2500 лв.     

     На територията на РИОСВ  - Хасково функционират 10 пункта за изкупуване на билки – в  Симеоновград, с. Константиново, община Симеоновград, Крумовград, Кърджали, Момчилград и пет в Любимец.