РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти на РИОСВ- Хасково се включват в Международното преброяване на белия щъркел
23/06/2015

    

     Експерти на РИОСВ– Хасково ще се включат в 7-то издание на Международното преброяване на белия щъркел. Те ще събират информация за защитения вид във всички населени места на общините Любимец, Минерални бани, Симеоновград, Джебел и Кирково. От 1930 г. веднъж на 10 г. се провежда едновременно преброяване на гнездата на белия щъркел във всички европейски страни. В България инициативата се координира от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в партньорство с Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ.    

     Преброяването обхваща цялата страна и се провежда две поредни лета. Миналата година над 250 включили се в инициативата доброволци и екоесксперти успяха да обходят 45 общини и да преброят общо 1932 щъркелови гнезда с 3923 успешно отгледани малки. Целта на преброяването е да бъде събрана информация за броя и местонахождението на гнездата, причините за незаетите или пострадали гнезда, вида на обезопасяването им, броя на обитаващите ги екземпляри, тяхното поколение и др. Събраните данни се вписват в полеви формуляр за белия щъркел съгласно Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

     Белият щъркел е позната  и обичана птица, символ на семейството, плодородието и щастието. Щъркелът е единствената едра птица, която обитава основно населените места и живее редом с човека. Затова той е един от най-чувствителните индикатори за състоянието на околната среда. Най-често щъркелите могат да бъдат видяни в техните гнезда, но могат да бъдат забелязани и по влажните ливади, където се хранят с дребни гризачи, червеи, скакалци и всякакви земноводни и влечуги. Белият щъркел е защитен вид по Закона за биологичното разнообразие. За допълнителна информация: www.shturkel.bg