РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

През май екоекспертите провериха 127 обекта
01/06/2015

 

Експертите от РИОСВ- Хасково провериха през май 127 обекта. В резултат на извършените 128 проверки са дадени 43 предписания за отстраняване на допуснати нарушения, 2 наказателни постановления на обща стойност 3 400 лв., 3 акта и 2 санкции. 2 136  лв. са постъпили от наложените санкции, включително от предишни периоди.

На кмета на община Стамболово е издадено наказателно постановление за неизпълнение на предписание, дадено за почистване на речни корита и прилежащи територии от отпадъци.

Издадено е наказателно постановление на кмета на с. Студена, община Свиленград и е съставен акт на кмета на с.Корен, община Хасково за неосъществен контрол по събиране на битови и строителни отпадъци в съответните населени места. Още два акта са съставени по Закона за управление на отпадъците, наложени са и две санкции по Закона за водите.

На Зеления телефон са постъпили 16 сигнала, 7 от които за бедстващи птици.