РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Депото за твърди битови отпадъци в Харманли работи в нормален технологичен режим установи проверка на експерти от РИОСВ – Хасково
07/09/2006

Проверка на експерти от регионалната екоинспекция на регионалното депо за твърди битови отпадъци в град Харманли установи, че депото работи в нормален технологичен режим. Не са констатирани нарушения при поддръжката на съоръжението и воденето на програмата за собствен мониторинг.

При огледа на място експертите са установили, че депото функционира нормално. Работи се на шести работен хоризонт, а вече запълнените такива с битови отпадъци са запръстени. Инфилтрираните води се събират в басейн, откъдето периодично и автоматично се изпомпват и разпръскват върху натрупаните отпадъци. В момента се изграждат газови кладенци за улавяне на метана, който се отделя при гниенето на отпадъците.

Регионалното депо за твърди битови отпадъци в Харманли, чийто оператор е “Монолит” АД, град Хасково е въведено в експлоатация през 2003 година. В него е определено да бъдат депонирани отпадъците от общините Харманли, Любимец, Свиленград, Симеоновград, Маджарово, Тополовград и Стамболово. В момента там все се събират отпадъците само на общините Харманли и Маджарово.

Две са депата за битови отпадъци в Хасковска област, които отговарят на изискванията на Наредба №8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Това са депото в град Харманли и в село Гарваново, община Хасково. По проект на ИСПА предстои изграждането на Регионален център за управление на отпадъците в село Вишеград, област Кърджали.