РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Депото за твърди битови отпадъци в Харманли работи в нормален технологичен режим установи проверка на експерти от РИОСВ – Хасково
07/09/2006

Проверка на експерти от регионалната екоинспекция на регионалното депо за твърди битови отпадъци в град Харманли установи, че депото работи в нормален технологичен режим. Не са констатирани нарушения при поддръжката на съоръжението и воденето на програмата за собствен мониторинг.

При огледа на място експертите са установили, че депото функционира нормално. Работи се на шести работен хоризонт, а вече запълнените такива с битови отпадъци са запръстени. Инфилтрираните води се събират в басейн, откъдето периодично и автоматично се изпомпват и разпръскват върху натрупаните отпадъци. В момента се изграждат газови кладенци за улавяне на метана, който се отделя при гниенето на отпадъците.

Регионалното депо за твърди битови отпадъци в Харманли, чийто оператор е “Монолит” АД, град Хасково е въведено в експлоатация през 2003 година. В него е определено да бъдат депонирани отпадъците от общините Харманли, Любимец, Свиленград, Симеоновград, Маджарово, Тополовград и Стамболово. В момента там все се събират отпадъците само на общините Харманли и Маджарово.

Две са депата за битови отпадъци в Хасковска област, които отговарят на изискванията на Наредба №8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Това са депото в град Харманли и в село Гарваново, община Хасково. По проект на ИСПА предстои изграждането на Регионален център за управление на отпадъците в село Вишеград, област Кърджали.