РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Международен ден на биологичното разнообразие- 22 май 2015г.
08/05/2015

 

Биоразнообразие за устойчиво развитие

Темата на Международния ден на биологичното разнообразие, обявена за 2015 г. от Секретариата на Конвенцията за биологично разнообразие в гр. Монреал, Канада, е "Биоразнообразие за устойчиво развитие". Посланието отразява важността на усилията на всички държави, за създаване на цели за устойчиво развитие (SDGs), като част от Програмата за развитие на Организацията на обединените нации (Post-2015)  за периода от 2015-2030 г. и значението на биологичното разнообразие за постигане на устойчивото развитие.

Изборът на темата подчертава приемането на Декларацията от Гангуон от министри и участници във висшия министерски сегмент на Дванадесетата сесия на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие в Ю. Корея през 2014 г. Декларацията от Гангуон подчертава значението и ключовия принос на Стратегическия план за биологичното разнообразие 2011 – 2020 г., неговите 20 цели от Аичи и Визията му до 2050 г. за Програмата на изпълнението на Целите за устойчиво развитие след 2015 на ООН. Декларацията приветства значението, дадено на биологичното разнообразие в заключителния документ на Откритата Работна група по Целите за устойчиво развитие. Декларацията прави връзка между изпълнението на Програмата след 2015 и други процеси, като например Рамковата помощ за развитие на ООН, Националните стратегии за биоразнообразието и планове за действие и др.
 

В декларация, министрите призовават страните, правителствата, международни организации и заинтересовани страни да интегрират изпълнението на целите след 2015 в своите политики, като се обръща дължимото внимание на ключовата роля и приноса на жените в устойчивото развитие.В продължение на предишни практики, Секретариатът ще организира няколко събития по този повод, включително в седалището на ООН в Ню Йорк.

Във връзка с гореизложеното, Изпълнителният секретар на Конвенцията за БР, г-н Браулио Ферейра де Суза Диаз покани страните и съответните организации, които вече са инициирани мероприятия в чест на Международния ден на биологичното разнообразие, да информират секретариата за проведените забележителни дейности, организирани от правителствени, неправителствени, научни организации или други организации, така че те да бъдат включени в специалните страници на уеб сайта на Конвенцията, посветени на тези тържества по цял свят.

България вече няколко години традиционно отбелязва Международния ден на биологичното разнообразие. Основно инициативите са на регионално ниво, с участие на десетки ученици от различни възрастови групи, природолюбители, читалища и учени. И тази година, обобщената информация по отбелязването на 22 май с Вашето участие, ще бъде изпратена от МОСВ.

Кратък текст и снимки от организираните събития на територията на областите Хасково и Кърджали, изпращайте до РИОСВ- Хасково на е-адрес: [email protected] до 29.05.2015г. вкл.