РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 18.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експертите от РИОСВ – Хасково са проверили 100 обекта през април
05/05/2015

 

Експертите от РИОСВ-Хасково провериха през април 100 обекта. В резултат на извършените 102 проверки са издадени 37 предписания за отстраняване на допуснати нарушения, 3 наказателни постановления на обща стойност 4500 лв., 7 акта и една санкция. 4 398  лв. са постъпили от наложените санкции, включително от предишни периоди.
    
Направени са 17 проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания в речните корита и прилежащите им територии, в изпълнение на заповед на министъра на околната среда и водите, и 5 проверки за замърсявания в населени места на територията, контролирана от РИОСВ-Хасково.

Съставени са актове на кметовете на общините Стамболово, Кирково и Черноочене за неизпълнение на дадени предписания за почистване на речните корита и прилежащите им територии от отпадъци. Актове са съставени и на кметовете на с. Студена, община Свиленград, с. Лозен, община Любимец, с. Славяново, община Харманли и с. Широко поле, община Кърджали, заради неосъществен контрол, свързан с дейностите по събирането на битовите и строителни отпадъци на определените за това места.

През месеца са издадени наказателни постановления на месодобивно предприятие в Кърджали и на винарска изба в Харманли за извършване на производствени дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения. Наказателно постановление е издадено и на площадка за изкупуване на черни и цветни метали в Кърджали, заради неточна отчетност съгласно Закона за управление на отпадъците.