РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експертите от РИОСВ – Хасково са проверили 100 обекта през април
05/05/2015

 

Експертите от РИОСВ-Хасково провериха през април 100 обекта. В резултат на извършените 102 проверки са издадени 37 предписания за отстраняване на допуснати нарушения, 3 наказателни постановления на обща стойност 4500 лв., 7 акта и една санкция. 4 398  лв. са постъпили от наложените санкции, включително от предишни периоди.
    
Направени са 17 проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания в речните корита и прилежащите им територии, в изпълнение на заповед на министъра на околната среда и водите, и 5 проверки за замърсявания в населени места на територията, контролирана от РИОСВ-Хасково.

Съставени са актове на кметовете на общините Стамболово, Кирково и Черноочене за неизпълнение на дадени предписания за почистване на речните корита и прилежащите им територии от отпадъци. Актове са съставени и на кметовете на с. Студена, община Свиленград, с. Лозен, община Любимец, с. Славяново, община Харманли и с. Широко поле, община Кърджали, заради неосъществен контрол, свързан с дейностите по събирането на битовите и строителни отпадъци на определените за това места.

През месеца са издадени наказателни постановления на месодобивно предприятие в Кърджали и на винарска изба в Харманли за извършване на производствени дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения. Наказателно постановление е издадено и на площадка за изкупуване на черни и цветни метали в Кърджали, заради неточна отчетност съгласно Закона за управление на отпадъците.