РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Предписание за поддържане на оросителните системи в добро техническо състояние на хвостохранилището на “Горубсо” АД, град Кърджали направи РИОСВ - Хасково
01/09/2006

Предписание за поддържане на оросителните системи в добро техническо състояние на хвостохранилището на “Горубсо” АД, град Кърджали направи РИОСВ – Хасково след извършената днес проверка. Тя бе разпоредена след получаване на сигнал в регионалната екоинспекция в сряда от еколога на община Кърджали за силно запрашаване в района на съоръжението. Силният вятър през вчерашния ден е станал причина за замърсяване на въздуха над язовир “Студен кладенец”, промишлената зона на града и село Седловина.

Днес експертите констатираха, че няма запрашаване на въздуха в град Кърджали, заради падналия през миналото денонощие дъжд. По време на извършения оглед продължава да има силен вятър, който може да доведе до ново запрашаване в региона според експертите. За да не се допусне това е необходимо от страна на “Горубсо” АД да се изпълнят веднага предписаните от екоинспекцията мерки.

За неизпълнение на предписание Законът за опазване на околната среда предвижда санкции в размер от 2 000 до 20 000 лева.