РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

116 обекта провериха през март екоекспертите в Хасково
02/04/2015


     Експертите от РИОСВ-Хасково провериха през март 116 обекта. Резултатите от 116-те проверки са 40 предписания за отстраняване на допуснати нарушения по екологичното законодателство, 5 наказателни постановления на обща стойност 2800 лв., 4 акта и 3 еднократни санкции. Постъпилата от наложени санкции сума, включително от предходни периоди, е 3697 лв.

     Издадено е наказателно постановление на стойност 500 лв. на винарска изба в Свиленград, заради неподдържане на пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна  изправност. Наказателно постановление за 2000 лв. получи и площадка за черни и цветни метали в Димитровград, защото отчетността там не е водена съгласно изискванията на ЗУО. С по 100 лв. са глобени три физически лица от Димитровград, Любимец и Хасково, затова че не са  представили обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през 2014 г. билки и техния произход по позволително, както и за складовите наличности за организираният от тях билкозаготвителни пунктове, регистрирани в РИОСВ- Хасково.   
На Зеления телефон за отчетния период са получени 4 сигнала.