РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Ще се проведе обществено обсъждане на планове за управление на резервати на територията на РИОСВ- Хасково
25/03/2015

 

На 31 март ще се проведе обществено обсъждане на проекти за планове за управление на поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”. Обсъждането се осъществява в рамките на проект „Реализиране на дейности по опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове на територията на резерват „Вълчи дол” и поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”. Бенефициент е Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Хасково. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Общественото обсъждане ще се състои от 10:00 часа в сградата на Регионалната дирекция на горите в Кърджали. Съгласно законовата уредба проектите на планове за управление на защитени територии ще се внесат в Министерството на околната среда и водите.

Очакваните резултати от реализацията на проекта са опазване и дългосрочно устойчиво управление на резерватите, възстановяване и подобряване на посетителската инфраструктура чрез поставяне на информационно- указателни табели, оформяне и маркировка на туристическите пътеки, монтиране на беседки. Акцент е повишаване на обществената ангажираност и информираност в полза на съхраняване на уникалното биологично разнообразие в резерватите  чрез образователни дейности. Друга основна цел на проекта е възстановяване на местообитанията на черен бор и на популациите на белоглав, египетски и черен лешояд чрез изграждане на площадка за изкуствено подхранване.

Докладите са на разположение на всички заинтересовани физически и юридически лица всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа в РИОСВ - Хасково, ул."Добруджа" № 14, Дирекция „Превантивна дейност”, направление „БРЗТЗ”.