РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Актуално REACH
23/03/2015

 

ново Европейската агенция по химикали (ЕСНА) стартира публична консултация относно предложение за въвеждане на ограничаване по отношение на метанола. Предложението за ограничаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи метанол, предназначени за крайния потребител, беше внесено от Полша на 16.01.2015 г. Публичната консултация е публикувана на интернет страницата на ЕСНА и ще приключи на 18.09.2015 г.: http://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration.