РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Световен ден на водата- 22 март 2015г.
20/03/2015


Ден за честване, ден за промяна, ден за подготовка!
 
През 1993 г., Общото събрание на Организацията на обединените нации определя 22 март за  Световен ден на водата.  През 2015 г., 22 години по-късно, той отново ще бъде
 
- Ден, в който отдаваме значение на водата, като жизненоважен за човечеството ресурс;
- Ден, в който да се подготвим за управлението на този peсypc в бъдеще.

Всяка година при отбелязването на Световния ден на водата се акцентира на връзката с друга актуална тема, която се разглежда и в годишния Световен доклад на ООН за водата.

"Вода и устойчиво развитие" е темата на Световния ден на водата през тази година.  Основната идея е да се акцентира, че устойчивото управление на водите е от първостепенно значение, за да създадем бъдещето, което искаме.

Водата не е обикновен търговски продукт, а наследство, което трябва да бъде опазвано и защитавано. Водата е в основата на живота на Земята. Качеството на живот пряко зависи от качеството на водата. Много замърсители оказват негативно влияние върху качеството на водата, което застрашава човешкото здраве.

Качеството на водата е ключ към здравето на хората и екосистемите, като съществуват многобройни допълнителни ползи от подобряването му - подобряване на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги, подобреното здравеопазване и прехрана.

Опазването на качеството на водата и живота на Земята предполага споделена отговорност от всички заинтересовани страни- от хората и местните общности до държавните власти и международните организации.

РИОСВ- Хасково ще отбележи Световния ден на водата на на 24.03.2015г. от 16,00 ч. с презентация и музикално- поетична програма заедно с учениците от Обединени ученически общежития- Хасково. 

Официален сайт на Деня на водата: http://www.worldwaterday.org