РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 17.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Съобщение за обществено обсъждане
06/03/2015

 

На основание чл. 13, т. 1 от Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии, УВЕДОМЯВАМЕ всички заинтересовани физически и юридически лица, че на 31.03.2015 от 10:00 часа, в сградата на РДГ- Кърджали, на адрес: гр. Кърджали, ул. Васил Левски №2 ще се проведе обществено обсъждане на проекти за планове за управление на поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”, в рамките на проект „Реализиране на дейности по опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове на територията на резерват „Вълчи дол” и поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка” по Заповед № РД-491/21.06.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие”.

Докладите са на разположение на всички заинтересовани физически и юридически лица всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа в РИОСВ - Хасково, ул."Добруджа" № 14, Дирекция „Превантивна дейност”, направление „БРЗТЗ”.