РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Съобщение за обществено обсъждане
06/03/2015

 

На основание чл. 13, т. 1 от Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии, УВЕДОМЯВАМЕ всички заинтересовани физически и юридически лица, че на 31.03.2015 от 10:00 часа, в сградата на РДГ- Кърджали, на адрес: гр. Кърджали, ул. Васил Левски №2 ще се проведе обществено обсъждане на проекти за планове за управление на поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”, в рамките на проект „Реализиране на дейности по опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове на територията на резерват „Вълчи дол” и поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка” по Заповед № РД-491/21.06.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие”.

Докладите са на разположение на всички заинтересовани физически и юридически лица всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа в РИОСВ - Хасково, ул."Добруджа" № 14, Дирекция „Превантивна дейност”, направление „БРЗТЗ”.