РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 17.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експертите от Регионалната инспекция извършиха 126 проверки през първите два месеца на годината
05/03/2015

 

Експертите от РИОСВ-Хасково извършиха 126 проверки на 126 обекта през януари и февруари. За двата месеца са дадени 66 предписания за отстраняване на допуснати нарушения на екологичното законодателство. Издадени са 7 наказателни постановления на обща стойност 27 400 лв., съставени са 12 акта и са наложени 3 санкции. Постъпилата сума от наложени санкции, включително от предходни периоди е 31 742 лв.

Три наказателни постановления по 7 000 лв. са издадени  на „Неохим”АД - Димитровград за неизпълнение в срок на плановете за привеждане на съществуващите депа за отпадъци в съответствие с нормативните изисквания. Наказателни постановления са издадени- на кмета на Община Ивайловград на стойност 3 000 лв. за непочистване на незаконно сметище, на „Яйцепром”АД- Кърджали в размер на 1 400 лв. за изхвърляне на отпадъци на неразрешени места и на „Климатех“АД- Димитровград за 1 000 лв. заради неизпълнение на предписание.

Издадено е наказателно постановление, съставени са два акта и е наложена текуща санкция на четири винарски изби в региона за нарушения на Закона за водите. Актове са съставени и на две площадки за отпадъци от черни и цветни метали за неводене на отчетност, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. Санкционирани са три физически лица, затова че не са предоставили обобщена информация за изкупените, обработените и реализирани през 2014г. билки в организираните билкозаготвителни пунктове в Димитровград и в Любимец.

На Зеления телефон през отчетния период са постъпили 10 сигнала.

Контролна дейност на РИОСВ- Хасково през 2014г.