РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експертите от Регионалната инспекция извършиха 126 проверки през първите два месеца на годината
05/03/2015

 

Експертите от РИОСВ-Хасково извършиха 126 проверки на 126 обекта през януари и февруари. За двата месеца са дадени 66 предписания за отстраняване на допуснати нарушения на екологичното законодателство. Издадени са 7 наказателни постановления на обща стойност 27 400 лв., съставени са 12 акта и са наложени 3 санкции. Постъпилата сума от наложени санкции, включително от предходни периоди е 31 742 лв.

Три наказателни постановления по 7 000 лв. са издадени  на „Неохим”АД - Димитровград за неизпълнение в срок на плановете за привеждане на съществуващите депа за отпадъци в съответствие с нормативните изисквания. Наказателни постановления са издадени- на кмета на Община Ивайловград на стойност 3 000 лв. за непочистване на незаконно сметище, на „Яйцепром”АД- Кърджали в размер на 1 400 лв. за изхвърляне на отпадъци на неразрешени места и на „Климатех“АД- Димитровград за 1 000 лв. заради неизпълнение на предписание.

Издадено е наказателно постановление, съставени са два акта и е наложена текуща санкция на четири винарски изби в региона за нарушения на Закона за водите. Актове са съставени и на две площадки за отпадъци от черни и цветни метали за неводене на отчетност, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. Санкционирани са три физически лица, затова че не са предоставили обобщена информация за изкупените, обработените и реализирани през 2014г. билки в организираните билкозаготвителни пунктове в Димитровград и в Любимец.

На Зеления телефон през отчетния период са постъпили 10 сигнала.

Контролна дейност на РИОСВ- Хасково през 2014г.