РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Актуално износ и внос (PIC)
23/02/2015

 

С пускането на версия 1.1 на ePIC на 8 януари 2015 г., потребителите от индустрията могат да създават и подават своите годишни доклади с количествата изнесени или внесени вещества от Приложение I в самостоятелен вид или като съставка на смес през предходната година към съответните определени национални органи. С новата версия на ePIC, проект на доклад ще се генерира автоматично, предварително попълнен с наличните данни в системата. След като докладите са финализирани, те ще могат да бъдат изпратени на определените национални органи за обобщаване.

На 2 септември 2014 година стартира  новата база данни на Европейската агенция по химикали (ECHA) - ePIC за подаване и съхраняване на уведомления и разрешения за износ на химикали от Приложение I на Регламент (ЕС) 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали. Обръщаме внимание, че уведомленията и разрешенията за износ ще се подават директно от износителите чрез ePIC.

Обръщаме внимание на износителите и вносителите на химикали от Приложение I към Регламент (ЕС) 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали за задължението им да информират компетентния орган до 31 март 2015 г. относно количествата изнесени или внесени вещества от Приложение I в самостоятелен вид или като съставка на смес през предходната година. Форматът на изискуемата информация е публикуван в раздел "Износ и внос".

Регламент (ЕС) 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (преработен текст). Регламент (ЕС) 649/2012 отменя Регламент (ЕО) 689/2008 и се прилага считано от 1 март 2014 г.