РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Актуално REACH
23/02/2015

 

Попитайте ECHA относно подаването на заявления за разрешаване. - на 25 февруари 2015 г. от 11:00 до 13:00 часа (10:00 до 12:00 часа централноевропейско време) ECHA предлага консултация на официалните езици на държавите - членки на ЕС. Можете да си запазите час за консултация между 2 и 18 февруари 2015 г. Как? - Вижте тук.

ново  На 20 януари 2015 г. Европейската агенция по химикали (ECHA) пусна предварително конфигурирана версия на IUCLID 5 за улеснение на индустрията при подаване на заявления за разрешаване. Тя е предназначена за компании, които не са инсталирали IUCLID 5, предимно малки и средни предприятия, които ще изготвят досие, за да кандидатстват за разрешаване.

Предварително конфигурираната версия на IUCLID 5 за заявления за разрешаване можете да намерите на уебстраницата на IUCLID 5. Тя съдържа частично предварително попълнени набори от данни за веществата в приложение ХІV.

Тази версия на IUCLID 5 не цели да замести най-новата версия на програмата или вече инсталираните такива, които също могат да се използват за изготвяне на досие за разрешаване, ако потребителят желае.

 ново Европейската агенция по химикали публикува интернет страница относно предстоящите регистрации през 2018 г. Интернет страницата ще подпомага и насочва потенциалните регистранти по време на регистрационния процес. 

Въпроси и отговори относно споровете при обмена на данни за целите на регистрацията по REACH

Съвети към регистрантите и потребителите надолу по веригата във връзка с оценката на вещества съгласно REACH