РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Стартира ежегодната Национална кампания на МОСВ и ПУДООС „За чиста околна среда”– 2015 година
29/01/2015

 

     За поредна година Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда отправят покана за участие в Националната кампания „За чиста околна среда– 2015 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Целта на кампанията е повишаване на екологичната култура на гражданите и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда. 

     Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства, училища, детски градини и обединени детски комплекси от цялата страна. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева за общини и кметства и до 5 000 лева за училища, детски градини и обединени детски комплекси. Крайният срок за подаване на проектните предложения в ПУДООС, гр. София е 20.02.2015 г.

За повече информация:

Поканата за участие към общини и кметства може да изтеглите Тук
Поканата за участие към училища, детски градини, обединени детски комплекси може да изтеглите Тук