РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Незабавни мерки за ограничаване горивният процес на житото, станал причина за острата миризма в областния град предписа РИОСВ - Хасково
28/08/2006

Експерти на регионалната екоинспекция предписаха на изгорял склад за жито в селскостопански двор да ограничи горивният процес на зърното станал причина за острата миризма в областния град. На собствениците на склада е предписано още след приключване на застрахователните процедури, отпадъците от пожара да бъдат депонирани на регламентираните за целта места, съгласно Закона за управление на отпадъците, след което да бъде уведомена и РИОСВ - Хасково.

След проверка по сигнал на община Хасково за наличието на остра миризма в квартал Ручока в областния град експерти на регионалната екоинспекция установиха, че източника й е изгорял склад за жито в селскостопански двор.

При извършената в петък проверка бе констатирано, че неприятната и остра миризма, чийто източник бе търсен от представители на други институции в продължение на дни е самозапалващото се периодично жито от изгорелият преди две седмици склад. От него се носи остра и задушлива миризма, която в зависимост от посоката на вятъра достига до различни части на града и е причина за оплакванията на граждани, постъпващи в общината.

Пълното отстраняване на миризмата ще стане след изземване на все още тлеещото жито, е констатацията на експертите. Това, обаче ще стане възможно след приключване на огледа от застрахователните институции, а до тогава намесата за отстраняване на изгорялото при пожара жито е забранена.

За неизпълнение на предписаните мерки Законът за опазване на околната среда предвижда сакции в размер от 2 000 до 20 000 лева.