РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоекспертите извършиха 63 проверки през последния месец на 2014г.
05/01/2015


     Експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 63 проверки на 62 обекта през декември. Дадени са 11 предписания за отстраняване на допуснати нарушения на екологичното законодателство. Издадени са 2 наказателни постановления на обща стойност 3 000 лв., съставени са 5 акта и е наложена една санкция. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции, включително от предходни периоди е 10 178 лв.

     Две наказателни постановления и два акта са съставени на винарски изби в региона за констатирани нарушения по Закона за водите. Актове са съставени още на „Яйцепром” АД- гр. Кърджали и на Кмета на Община Ивайловград по Закона за управление на отпадъците и на „Неохим“ АД- гр. Димитровград за неизпълнение на условия от Комплексно разрешително.