РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоекспертите извършиха 96 проверки през ноември
01/12/2014


     Експертите от РИОСВ-Хасково извършиха 96 проверки на 94 обекта през ноември. Дадени са 78 предписания за отстраняване на допуснати нарушения на екологичното законодателство. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции, включително от предходни периоди е 3 250 лв.

     През месеца е издадено наказателно постановление за 10 000 лв. на „Марица- 3“АД- Димитровград за неизпълнение на условия от Комплексното разрешително. Наложени са три санкции на „Каменица“ АД- Хасково за заустване на отпадъчни води с концентрации, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения. Съставен е акт на Винарска изба „Тера Тангра“ ООД- Харманли, затова че не e изпълнено условието в издаденото им разрешително за изграждане на пречиствателно съоръжение за заустваните води.

     На Зеления телефон има подадени 6 сигнала.