РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 18.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Ученици от СОУ „Васил Левски”- Хасково посетиха Резерват „Вълчи дол”
22/10/2014

 

Ученици с изявени интереси по биология и екология от СОУ „Васил Левски”- Хасково,  заедно с експерти по биоразнообразие от РИОСВ- Хасково посетиха Резерват „Вълчи дол”. Образователната инициатива е част от дейностите по проект „Реализиране на дейности по опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове на територията на резерват „Вълчи дол” и поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” и реализиран от РИОСВ- Хасково.

Експерти по биоразнообразие от регионалната екоинспекция представиха значимостта на резервата и характерните и застрашени видове птици и растения в района. Младите природолюбители имаха възможността да наблюдават с бинокли белоглави лешояди. Учениците на място се убедиха, че в резервата няма замърсени участъци и теренът е чист и поддържан. За участниците бяха осигурени информационно-образователни материали за изготвяне на табла и макети в извънкласните им дейности по биология и екология.

Към настоящия етап със средства по проекта е ремонтиран пътят за достъп до резервата, маркирани са туристическите пътеки, поставени са скамейки за отдих и информационно- указателни табели за улеснение на посетителите. В момента се изготвя План за управление на резервата, предстои изграждане на противопожарна наблюдателна кула и площадка за подхранване на лешояди. С цел повишаване на екологичната култура и информираност на учениците са предвидени и други организирани посещения на резервата с образователна насоченост.

Южно от язовир "Студен кладенец", в землищата на с. Студен кладенец, с. Стари чал и с. Бойник, на площ от 774,7 ха е разположен единственият в Източните Родопи естествен резерват със строг режим на охрана "Вълчи дол". Територията на резервата включва разнообразни местообитания: бук, горун, благун,цер, келяв габър, драка, мъждрян и характерните съобщества на люляка. 14 вида от срещаните в резервата растения са включени в Червената книга, между които родопската горска майка, родопският силивряк, хипомаратума и др. Резерватът се отличава с изключително разнообразие на грабливи птици. На неговата територия са установени общо 23 вида, от които 21 са включени в Червената книга на България. Районът на резервата е много важно място за търсене на храна и почивка на световно застрашените от изчезване черен лешояд и царски орел, срещат се още белоглав лешояд, сокол скитник, черен щъркел, бухал, скална зидарка, син скален дрозд и зеленогуша овесарка.

Повече информация за проекта Тук.
Повече информация за Резерват "Вълчи дол" Тук.