РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експертите от РИОСВ- Хасково провериха 75 обекта през септември
01/10/2014


    Експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 76 проверки на 75 обекта през септември. Дадени са 26 предписания за отстраняване на нарушения на екологичното законодателство. Наложени са 3 санкции за 4 422 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции, включително от предходни периоди е 5 933 лв.

     За изпускане на отпадъчни води, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения в разрешителните за заустване, са наложени текущи санкции на „Теклас България“АД- Кърджали и на „Ес енд Би Индъстриал “АД- Кърджали. Санкция е наложена и на асфалтова база „Тракия билд“ ЕООД- гр.Пловдив за отделяне на отпадъчни газове със съдържание на прах и въглероден оксид над допустимите норми. На Зеления телефон са постъпили 3 сигнала.

     От началото на годината са извършени 893 проверки на 885 обекта. Дадени са 292 предписания, съставени са 21 акта и са издадени 24 наказателни постановления.