РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоекспертите извършиха 97 проверки през август
01/09/2014


   
     Експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 97 проверки на 97 обекта през август. Дадени са 35 предписания за отстраняване на нарушения на екологичното законодателство. Издадени са 3 наказателни постановления на обща стойност 300 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 12 600 лв.
   
     Издадените наказателни постановления по 100 лв. всяко са на физически лица от Симеоновград и от Любимец за организиране на билкозаготвителни пунктове без необходимите разрешителни, съгласно разпоредбите на Закона за лечебните растения.
    

     На Зеления телефон през август са постъпили 13 сигнала, 10 от които за бедстващи защитени видове птици.