РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Мерки за прекратяване замърсяването на реката в село Въгларово предписа РИОСВ - Хасково
22/08/2006

Експерти от регионалната екоинспекция издадоха три предписания след проверка по сигнал от жители на село Въгларово, община Хасково за замърсяване на реката.

Предписано е на казан за производство на ракия в селото да почисти пречиствателните съоръжения и да не допуска замърсяване на водния обект.

На ферма за отглеждане на патици също е издадено предписание. В него се посочва да не се допуска изхвърляне на торови отпадъци в реката, да се премахнат изградените заграждения във водния обект и до издаване на разрешение за ползването му, с цел отглеждането на животните да не се допускат патици в района на реката.

Собствениците на фермата следва в посочения в предписанието срок да подадат заявление за ползване на воден обект в Басейнова дирекция – Хасково.

Предписание е издадено и на собствениците на площадка за компостиране и гъбарник в селото.

Предстои извършване на проверка от експерти на РИОСВ – Хасково за изпълнение на посочените в предписанията мерки за предотвратяване замърсяването на реката. При неизпълнение в посочения срок, Законът за опазване на околната среда предвижда санкции в размер от 2 000 до 20 000 лева.