РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 28.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Освободиха 120 костенурки на територията на РИОСВ- Хасково
31/07/2014

 

Експерти по биоразнообразие от РИОСВ- Хасково взеха участие в освобождаването на 120 сухоземни костенурки, които бяха пуснати в естествената им среда. Животните бяха конфискувани в началото на юли по време на рутинна проверка от РПУ- Раковски и временно настанени в Спасителния център „Зелени Балкани“.

Костенурките бяха намерени в лек автомобил и предназначени за продажба. След края на съдебното производство срещу извършителите, животните бяха освободени в района на Източни Родопи, на територията на Община Ивайловград.

Костенурките са от двата вида– шопоопашата и шопобедрена, които са световно защитен вид, вписан в Международния съюз за защиа на природата. И двата вида са включени в приложение II на Конвенцията за опазване на европейската дива флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция), в приложение II на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), както и в Директива 92/43 на ЕС от 21.05.1992 г. за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В българското законодателство сухоземните костенурки фигурират в приложение № 3 от Закона за биологичното разнообразие и тяхното събиране, задържане в плен, убиване и безпокойство се наказва според Наказателния кодекс на Република България.