РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

През юли експертите на РИОСВ– Хасково извършиха 120 проверки
31/07/2014

 

Експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 120 проверки на 119 обекта през юли. Дадени са 40 предписания за отстраняване на нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 5 акта и са наложени 2 санкции. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и издадени наказателни постановления, включително от предходни периоди е 9 624 лв.

За неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на Пречиствателните станции за отпадъчни води в село Ново Соколино и в село Прогрес са съставени актове на ВиК ООД- Кърджали и на община Момчилград. Наложени са и текущи санкции на асфалтова база на фирма “АБ”- Хасково за изпускане на отпадъчни газове със съдържание на прах и въглероден оксид над допустимите норми и на „Каменица“ АД– Хасково, за заустване на отпадъчни води с концентрации, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения в Комплексното разрешително. За изкупуване на билки без необходимите разрешителни и удостоверения, съгласно Закона за лечебните растения и без да е уведомена РИОСВ са съставени актове на три физически лица от Любимец и Симеоновград.

През изминалия месец на Зеления телефон на Екоинспекцията са постъпили 24 сигнала, 17 от които за бедстващи защитени видове птици.