РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 22.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

През юли експертите на РИОСВ– Хасково извършиха 120 проверки
31/07/2014

 

Експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 120 проверки на 119 обекта през юли. Дадени са 40 предписания за отстраняване на нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 5 акта и са наложени 2 санкции. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и издадени наказателни постановления, включително от предходни периоди е 9 624 лв.

За неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на Пречиствателните станции за отпадъчни води в село Ново Соколино и в село Прогрес са съставени актове на ВиК ООД- Кърджали и на община Момчилград. Наложени са и текущи санкции на асфалтова база на фирма “АБ”- Хасково за изпускане на отпадъчни газове със съдържание на прах и въглероден оксид над допустимите норми и на „Каменица“ АД– Хасково, за заустване на отпадъчни води с концентрации, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения в Комплексното разрешително. За изкупуване на билки без необходимите разрешителни и удостоверения, съгласно Закона за лечебните растения и без да е уведомена РИОСВ са съставени актове на три физически лица от Любимец и Симеоновград.

През изминалия месец на Зеления телефон на Екоинспекцията са постъпили 24 сигнала, 17 от които за бедстващи защитени видове птици.