РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Задължения, свързани с прилагане на ЗУО и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагането на рециклирано строителни материали, в сила от 13.07.2014г.
25/07/2014

РИОСВ– Хасково уведомява заинтересованите лица– общини, строителни фирми, инвеститори, фирми за строителен надзор, възложители, граждани и други, че от 13.07.2014 год. са в сила разпоредбите на чл.11 на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/ 2012 год., изм. ДВ, бр. 66/ 2013 год.) и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагането на рециклирано строителни материали (ДВ, бр. 89/ 2012 год.).