РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 17.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

През юни експертите на РИОСВ – Хасково извършиха 124 проверки
30/06/2014

 

През месец юни експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 124 проверки на 124 обекта. Дадени са 18 предписания за отстраняване на нарушения на екологичното законодателство. Наложени са 2 санкции и са издадени 4 наказателни постановления на стойност 14 000 лв.  Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 95 180 лв.

Две  наказателни постановления са издадени на ТЕЦ „Марица 3” АД- Димитровград на стойност 10 000 лв.  за изхвърляне на отпадъчни води в нарушение на емисионните норми и за неизпълнение на условия от комплексно разрешително на стойност 1 000 лева. Ракиен казан в гр. Хасково  е глобен  с  1 000 лв. за нарушение на условията на издаденото разрешително. Наказателно постановление  на стоойност 2 000 лв. е издадено на „Терна” АД  за реализация на  инвестиционно предложение без проведена процедура по оценка за съвместимост и съгласуване с компетентния орган- РИОСВ. Двете санкции са наложени по Закона за опазване на околната среда на „Каменица”АД за заустване на отпадъчни води с концентрации, превишаващи индивидуалните емисионните ограничения в комплексното разрешително.

На Зеления телефон през юни са постъпили 9 сигнала за бедстващи защитени видове птици, които са изпратени в Спасителния център за диви животни– Стара Загора.