РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 21.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

През юни експертите на РИОСВ – Хасково извършиха 124 проверки
30/06/2014

 

През месец юни експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 124 проверки на 124 обекта. Дадени са 18 предписания за отстраняване на нарушения на екологичното законодателство. Наложени са 2 санкции и са издадени 4 наказателни постановления на стойност 14 000 лв.  Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 95 180 лв.

Две  наказателни постановления са издадени на ТЕЦ „Марица 3” АД- Димитровград на стойност 10 000 лв.  за изхвърляне на отпадъчни води в нарушение на емисионните норми и за неизпълнение на условия от комплексно разрешително на стойност 1 000 лева. Ракиен казан в гр. Хасково  е глобен  с  1 000 лв. за нарушение на условията на издаденото разрешително. Наказателно постановление  на стоойност 2 000 лв. е издадено на „Терна” АД  за реализация на  инвестиционно предложение без проведена процедура по оценка за съвместимост и съгласуване с компетентния орган- РИОСВ. Двете санкции са наложени по Закона за опазване на околната среда на „Каменица”АД за заустване на отпадъчни води с концентрации, превишаващи индивидуалните емисионните ограничения в комплексното разрешително.

На Зеления телефон през юни са постъпили 9 сигнала за бедстващи защитени видове птици, които са изпратени в Спасителния център за диви животни– Стара Загора.