РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Отмяна на Наредба № 2 от 22.01.2013 г.
30/06/2014


С Решение №7415 от 03.06.2014 г. по дело № 3133/2014 г. на Върховния административен съд (ВАС), 5-членен състав се отменя Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 10 от 2013 г.).

На 04 юни от Министърът на околната среда и водите е подписана Наредба №1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по управление на отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, Обн., ДВ, бр.51 от 20.06.2014 г. Наредбата влиза в сила от 03.06.2014 г. с цел да не се допусне наличие на период от време, в който липсва нормативна уредба на обществените отношения, регламентирани с наредбата.

Заверените отчетни книги по Наредба № 2 от 2013 г. се водят до приключването им - § 10 от ПРЗ на Наредба №1 от 04 юни 2014 г.

Срокът за предоставяне на годишните отчети за отчетната 2014 г. остава същият – 10 март, като те ще трябва да се предоставят по образците на Наредба №1 от 04 юни 2014 г.

Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри