РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоекспертите от РИОСВ - Хасково през май извършиха 123 проверки
02/06/2014


     През месец май експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 123 проверки на 121 обекта. Дадени са 46 предписания за отстраняване на нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 5 акта, наложени са 3 санкции и са издадени 2 наказателни постановления на стойност 3000 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 7697 лв.

     Наложена е еднократна месечна санкция на “Неохим” АД, гр.Димитровград на стойност 84 850 лв. за замърсяване на атмосферния въздух с азотни оксиди, отделяни от инсталацията за производство на 43%-тна азотна киселина въз основа на представен Годишен доклад за извършени собствени непрекъснати измервания през 2013г.  На дружеството е наложена и текуща санкция за 5 986 лв. за изпускане в р.Марица на отпадъчни води, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения в Комплексното разрешително. Съставени са два акта и е издадено наказателно постановление за 2 000 лв. на ТЕЦ „Марица 3”АД, гр. Димитровград  за замърсяване на въздуха с неорганизирани емисии прах от сгуроотвали. Фабрика за багрене и пране на конфекция, птицеферма и казан за варене на ракия са санкционирани за нарушения по Закона за водите. На Зеления телефон през месеца са постъпили 5 сигнала.