РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоекспертите от РИОСВ - Хасково през май извършиха 123 проверки
02/06/2014


     През месец май експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 123 проверки на 121 обекта. Дадени са 46 предписания за отстраняване на нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 5 акта, наложени са 3 санкции и са издадени 2 наказателни постановления на стойност 3000 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 7697 лв.

     Наложена е еднократна месечна санкция на “Неохим” АД, гр.Димитровград на стойност 84 850 лв. за замърсяване на атмосферния въздух с азотни оксиди, отделяни от инсталацията за производство на 43%-тна азотна киселина въз основа на представен Годишен доклад за извършени собствени непрекъснати измервания през 2013г.  На дружеството е наложена и текуща санкция за 5 986 лв. за изпускане в р.Марица на отпадъчни води, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения в Комплексното разрешително. Съставени са два акта и е издадено наказателно постановление за 2 000 лв. на ТЕЦ „Марица 3”АД, гр. Димитровград  за замърсяване на въздуха с неорганизирани емисии прах от сгуроотвали. Фабрика за багрене и пране на конфекция, птицеферма и казан за варене на ракия са санкционирани за нарушения по Закона за водите. На Зеления телефон през месеца са постъпили 5 сигнала.