РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти от РИОСВ – Хасково пуснаха в естествена среда 3 сухоземни костенурки
31/05/2014


    Експерти от  РИОСВ - Хасково пуснаха в естествена среда 3 сухоземни костенурки, обект на бракониерство. Нарушението е констатирано на 30 май, когато служител на Държавното горско лесничейство в Харманли е подал сигнал до РУП- Харманли и до РИОСВ- Хасково, че в стопанска постройка в село Дрипчево се държат костенурки. 

     Експерти от РИОСВ-Хасково извършиха проверка на място, при която се установени 3 костенурки от вида шипобедрени, които са иззети с полицейски протокол. Животните са били във видимо много добро състояние и веднага е организирано връщането им  в естествената им среда. От РУП- Харманли е образувано досъдебно производство по чл. 278 от Наказателния кодекс срещу неизвестен извършител.

     На територията на България са разпространени два вида сухоземни костенурки - шипобедрена (Testudo graeca) и шипоопашата (Testudo hermanni). Сухоземните костенурки са световно застрашени видове, вписани в Червения списък на Международния съюз за защита на природата. Те са приоритетни за опазване по редица международни конвенции. Сухоземните костенурки са обвени за защитени и са включени в приложение №3 на Законa за биологичното разнообразие. Тяхното събиране, задържане в плен, убиване и безпокойство е забранено и нарушителите се санкционират по реда на Закона за биологичното разнообразие и Наказателния кодекс на Република България.
 
     Чл. 278д от НК: Който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение №3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.