РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ - Хасково е съгласувала работата на шест площадки за дървени въглища за миналата и тази година
14/08/2006

РИОСВ – Хасково е съгласувала работата на шест площадки за производство на дървени въглища, разположени на територията на Хасковска област за миналата и началото на тази година.

Три от жижните за производство на дървени въглища се намират на територията на община Ивайловград, две в община Маджарово и една в село Вълче поле, община Любимец. За всички тях регионалната екоинспекция не е издавала разрешително за работа, а само становище, че дейността по производство на дървени въглища не подлежи на задължителна оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) и преценка необходимостта от такава. Шесте обекта не засягат защитени територии или местообитания на редки и защитени растителни и животински видове.

Експертите са издали предписания до собствениците на площадките за производство на дървени въглища да вземат всички необходими мерки за недопускане опасност от пожар и в едномесечен срок от приключване работата на обекта, същият да бъде рекултивиран.