РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 22.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ - Хасково е съгласувала работата на шест площадки за дървени въглища за миналата и тази година
14/08/2006

РИОСВ – Хасково е съгласувала работата на шест площадки за производство на дървени въглища, разположени на територията на Хасковска област за миналата и началото на тази година.

Три от жижните за производство на дървени въглища се намират на територията на община Ивайловград, две в община Маджарово и една в село Вълче поле, община Любимец. За всички тях регионалната екоинспекция не е издавала разрешително за работа, а само становище, че дейността по производство на дървени въглища не подлежи на задължителна оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) и преценка необходимостта от такава. Шесте обекта не засягат защитени територии или местообитания на редки и защитени растителни и животински видове.

Експертите са издали предписания до собствениците на площадките за производство на дървени въглища да вземат всички необходими мерки за недопускане опасност от пожар и в едномесечен срок от приключване работата на обекта, същият да бъде рекултивиран.