РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Уведомление за заявяване на намерение за довършване на обектите от програмата за отстраняване на минали екологични щети на „ОЦК“ АД– гр. Кърджали
07/05/2014

Министерство на околната среда и водите уведомява притежателите на акции/купувачите на обособени части от „ОЦК“ АД (н), гр. Кърджали: 

Уведомяват се притежателите на акции/купувачите на обособени части от „ОЦК“ АД (н), гр. Кърджали, че на основание чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация (Наредбата), договорът за изпълнение на Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизация на дружеството е прекратен.

Във връзка с довършването на обектите по програмата по реда на чл. 10, ал. 3 от Наредбата, очакваме притежателите на акции/купувачите на обособени части от „ОЦК“ АД (н), гр. Кърджали, да заявят своето желание за вземане на участие в довършването на обектите от програмата. Писмените заявления се подават в 7 – дневен срок от датата на настоящата публикация в деловодството на Министерството на околната среда и водите.

МОСВ