РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Уведомление за заявяване на намерение за довършване на обектите от програмата за отстраняване на минали екологични щети на „ОЦК“ АД– гр. Кърджали
07/05/2014

Министерство на околната среда и водите уведомява притежателите на акции/купувачите на обособени части от „ОЦК“ АД (н), гр. Кърджали: 

Уведомяват се притежателите на акции/купувачите на обособени части от „ОЦК“ АД (н), гр. Кърджали, че на основание чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация (Наредбата), договорът за изпълнение на Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизация на дружеството е прекратен.

Във връзка с довършването на обектите по програмата по реда на чл. 10, ал. 3 от Наредбата, очакваме притежателите на акции/купувачите на обособени части от „ОЦК“ АД (н), гр. Кърджали, да заявят своето желание за вземане на участие в довършването на обектите от програмата. Писмените заявления се подават в 7 – дневен срок от датата на настоящата публикация в деловодството на Министерството на околната среда и водите.

МОСВ